آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه

یاسین حاج محمدحسنی

مسابقه: فوتبال مدارس بافق

رتبه: سوم

دبستان پسرانه

سامان دهستانی

مسابقه: فوتبال مدارس بافق

رتبه: سوم

دبستان پسرانه

امیرحسین یاراحمدی

مسابقه: نقاشی با آبرنگ

رتبه: اول

دبستان پسرانه

یونس حیدریان

مسابقه: نقاشی با مداد شمعی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه

محمدحسین خواجه زاده

مسابقه: نمایش عروسکی

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه

محمدرضا فتاحی

مسابقه: نقاشی با ماژیک

رتبه: دوم

دبستان پسرانه

ابوالفضل حیدری

مسابقه: فوتبال مدارس بافق

رتبه: سوم

دبستان پسرانه

یونس حیدریان

مسابقه: نقاشی با مدادرنگی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه

ابوالفضل حیدری

مسابقه: نمایش صحنه ای

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه

محسن محمدعلیزاده

مسابقه: فوتبال مدارس بافق

رتبه: سوم

دبستان پسرانه

ابوالفضل حیدری

مسابقه: نمایش صحنه ای

رتبه: سوم

دبستان پسرانه

محمدرضا فتاحی

مسابقه: نمایش عروسکی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان پسرانه

کلیه دانش آموزان پایه اول تا ششم

جشن نیکوکاری

دبستان پسرانه

کلیه دانش آموزان پایه اول تا ششم

اردوی درون مدرسه ای

دبستان پسرانه

دانش آموزان پایه ششم

اداره مدرسه توسط دانش آموزان پایه ششم

دبستان پسرانه

کلیه دانش آموزان پایه اول تا ششم

تماشای فیلم سینمایی

دبستان پسرانه

کلیه دانش آموزان پایه اول تا ششم

بازارچه کسب و کار

دبستان پسرانه

کلیه دانش آموزان پایه اول تا ششم

تماشای فیلم سینمایی

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه

نگار افضلي جزستاني

1393/04/31